Prezes - Michał Lemanowicz
Wiceprezes - Lech Mikołajewski
Sekretarz - Sławomir Krzeski
Skarbnik - Anna Lemanowicz
 
Członek Zarządu
Włodzimierz Giszczak
Szczepan Jankowski
Michał Gzylewski