Powstanie i organizacja SKiS Pegaz w 2005 r.

            Wiosną 2005 roku po zakończeniu wieczornego treningu grupy oldbojów  na posesji ś.p. Krzysztofa Olewnika podczas luźnych rozmów p. Leszka Mikołajewskiego i p. Sławomira Krzeskiego powstał pomysł założenia szkółki piłkarskiej dla chłopców z różnych środowisk społecznych, aby mogli spędzać twórczo czas zdobywając umiejętności piłkarskie. Na koniec spotkania p. Leszek rzucił już słynne hasło „…róbmy coś, bo jeśli nie my, to kto!”, natomiast  p. Sławek Krzeski wspomnianym pomysłem zainteresował kolejne osoby. I tak to wszystko się zaczęło!

              W kwietniu 2005 r. w Szkole Podstawowej w Drobinie w gabinecie wicedyrektora, śp. p. Danuty Witkowskiej doszło do pierwszego nieformalnego spotkania nt. realizacji wspomnianego pomysłu. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół p. Ryszard Dylewski, Wicedyrektor p. Danuta Witkowska, Prezes Olewnik Serwis p. Lech Mikołajewski, Przewodniczący Rady Rodziców p. Jarosław Pietrzak,  Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Sławomir Krzeski i p. Dariusz Szymański.

            Podczas rozmów ustalono, iż należy powołać stowarzyszenie o charakterze sportowym, jednocześnie zaproponowano nazwę Pegaz, odwołując się do istniejącej drużyny podwórkowej z lat 70- tych o takiej właśnie nazwie, której pomysłodawcą był nieżyjący już p. Andrzej Szymański. Ustalono także termin zebrania członków założycieli wspomnianego stowarzyszenia sportowego.

       Inaugurujące zebranie członków-założycieli nowego stowarzyszenia odbyło się na przełomie maja i czerwca w Szkole Podstawowej w Drobinie. W zebraniu udział wzięły następujące osoby: Mikołajewski Lech, Pietrzak Jarosław, Sławomir Krzeski, Danuta Witkowska, ks. Kazimierz Kowalski, Władysław Mąkowski, Maria Wnuk, Ryszard Dylewski, Bożena Woźniak, Mirosław Orłowski, Ryszard Łuniewski, Jolanta Łuniewska, Sławomir Wiśniewski, Dariusz Szymański, Ewa Kisielewska, Jarosław Gierczak, Rafał Lemanowicz, Bogdan Górecki. Uchwałą wymienionych członków założycieli zostało powołane do życia Stowarzyszenie Kultury i Sportu Pegaz z siedzibą w Zespole Szkół w Drobinie. Do zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Jarosław Pietrzak – prezes, Sławomir Krzeski – wiceprezes, Danuta Witkowska – skarbnik/sekretarz, Lech Mikołajewski – członek,  Dariusz Szymański – członek. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Bożena Woźniak – przewodnicząca, Ryszard Łuniewski – członek, Władysław Mąkowski – członek.

            Pierwsze zajęcia sportowe zaczęły się już w lipcu 2005 r. na miejskim stadionie.

          Także w lipcu członkowie zarządu SKiS Pegaz w osobach panów Lecha Mikołajewskiego i Sławomira Krzeskiego przeprowadzili wstępną rozmowę nowym trenerem z p. Krzysztofem Taflińskim .

           Również w końcu lipca w sali obrad Firmy Olewnik odbyło się robocze spotkanie na którym powołano tzw. Sztab organizacyjno-szkoleniowy. W spotkaniu udział wzięli: Lech Mikołajewski, Marek Chądzyński , Mieczysław Krupiński, Sławomir Krzeski, Jarosław Pietrzak, Tomasz Borowski, Włodzimierz Giszczak, Szczepan Jankowski, Rafał Lemanowicz, Jerzy Kowalkowski. Omawiano m.in. kwestie finansowe, organizację zajęć sportowych, barw i sprzętu sportowego, udziału w lidze MZPN. W trakcie dyskusji ujawniły się dwie koncepcje: zgodnie z pierwszą chłopcy mieli najpierw przez rok trenować a dopiero potem wystartować w lidze, natomiast zgodnie z drugą koncepcją mieli od razu wystartować w lidze bez większych przygotowań. Ostatecznie uznano, iż najlepiej rzemiosła piłkarskiego uczą występy ligowe. W związku z czym drużyna Pegaz 95 r. w sezonie 2005/2006 wystąpiła w rozgrywkach MZPN . Trenerem został p. Krzysztof Tafliński. Cel był prosty – chłopcy mieli zdobywać cenne doświadczenie.