Będąc zawodnikiem K.S. Pegaz zobowiązuję się:

 • respektować zasady obowiązujące w sporcie,
 • przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play,
 • wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu,
 • prowadzić zdrowy styl życia,
 • nie palić papierosów, nie spożywać napojów alkoholowych, nie zażywać narkotyków i wszystkich tzw. „dopalaczy”,
 • wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości,
 • szanować prawa i obyczaje oraz dbać o godność i honor Klubu,
 • swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom, nauczycielom, trenerom,
 • być dobrym uczniem, kolegą i piłkarzem,
 • szanować wszystkich działających na rzecz rozwoju Klubu i jego zawodników,
 • dbać o powierzony mi sprzęt sportowy.