Stowarzyszenie Kultury i Sportu "PEGAZ" w Drobinie
ul. Szkolna 3, 09-210 Drobin

Prezes - Michał Lemanowicz tel: 501241880


Stowarzyszenie Kultury i Sportu "PEGAZ" w Drobinie posiada numer rachunku bankowego:

12 9042 1068 0420 1498 2000 0010
w Banku Spółdzielczym "Mazowsze" w Płocku
Oddział w Drobinie